فارسی

فشرده سازی CSV آنلاین

فایل های CSV (مقادیر جدا شده با کاما) به دلیل سادگی و سازگاری با برنامه های مختلف، فرمت رایجی برای ذخیره داده های جدولی هستند. این پست وبلاگ نحوه فشرده سازی CSV رایگان آنلاین و اینکه چگونه می تواند گردش کار شما را ساده کند را پوشش می دهد. این کمپرسور آنلاین CSV می تواند اندازه فایل های بزرگ CSV را به طور موثر کاهش داده و کوچک کند.
‎ · فرحان رضا · 4 دقیقه