فارسی

اضافه کردن شماره صفحه به PDF در جاوا

چه بر روی پروژه ای کار می کنید که برای خوانایی به صفحه بندی نیاز دارد یا به سادگی نیاز به سازماندهی کارآمدتر فایل های PDF خود دارید، افزودن شماره صفحات می تواند در وقت و تلاش شما صرفه جویی کند. در این راهنما، فرآیند درج شماره صفحات در فایل های PDF با استفاده از جاوا را خواهید آموخت.
‎ · فرحان رضا · 5 دقیقه