Thai

แปลง PDF เป็น DOCX ด้วย OCR ใน C#

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแสดงวิธีแปลง PDF เป็น DOCX ด้วย Optical Character Recognition (OCR) โดยใช้ C# เทคโนโลยี OCR สามารถช่วยแยกข้อความจาก PDF ที่สแกนหรือ PDF ที่เป็นรูปภาพ ทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับการแปลงเอกสาร
‎ · ฟาร์ฮาน ราซา · 2 min