Thai

แปลง DWG เป็น PDF ใน C#

แบบร่าง DWG ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำงานกับแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะมาดูวิธีแปลง DWG เป็น PDF โดยใช้ C# คุณสมบัตินี้มีประโยชน์ในการแบ่งปันข้อมูลกับผู้ชมจำนวนมากขึ้นซึ่งอาจไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน CAD เฉพาะด้านไว้
‎ · ฟาร์ฮาน ราซา · 2 min