Thai

แทรกบาร์โค้ดในเอกสาร Word โดยใช้ C#

บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีการแทรกบาร์โค้ดหรือโค้ด QR ลงในเอกสาร Word DOCX ใน C# เพิ่มบาร์โค้ดลงในหน้าใดๆ ของเอกสาร DOCX หรือ DOC ในตำแหน่งใดก็ได้โดยใช้ C# .NET
‎ · ฟาร์ฮาน ราซา · 2 min