Thai

สร้างเครื่องสแกนใบแจ้งหนี้ด้วย OCR ใน C#

เทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) สามารถช่วยดำเนินการประมวลผลใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติโดยแยกข้อความและข้อมูลจากใบแจ้งหนี้ที่สแกนหรือรูปถ่าย ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะแนะนำคุณตลอดกระบวนการสร้างเครื่องสแกนใบแจ้งหนี้ด้วย OCR ใน C#
‎ · ฟาร์ฮาน ราซา · 2 min