แก้ไข XML C#

XML(Extensible Markup Language) เป็นรูปแบบข้อมูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูล ใน C# การแก้ไขเอกสาร XML เป็นงานทั่วไปสำหรับนักพัฒนาที่ทำงานกับแหล่งข้อมูลและการกำหนดค่าต่างๆ ไม่ว่าคุณจะต้องแก้ไขข้อมูล XML เพื่ออัปเดตการตั้งค่าแอปพลิเคชันหรือจัดการเอกสาร XML สำหรับการแปลงข้อมูล บทช่วยสอนนี้จะให้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อทำให้งานราบรื่น โดยจะสำรวจพื้นฐานของการแก้ไข XML ใน C# และให้คำแนะนำที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไข XML ทั่วไป

วิธีสร้างตัวแก้ไข XML ใน C#

 1. กำหนดค่าสภาพแวดล้อม: กำหนดค่าสภาพแวดล้อมให้ทำงานกับไฟล์ XML ในระบบปฏิบัติการใดๆ เช่น Linux, Windows, MacOS ฯลฯ ซึ่งมี .NET framework อยู่

 2. โหลด XML ต้นฉบับ: เข้าถึงไฟล์ XML อินพุตที่คุณต้องการรวมการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถโหลดได้จากสตรีมหรือดิสก์ใดก็ได้

 3. ปรับแต่งตัวเลือก: คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการแก้ไข XML ได้โดยการตั้งค่าคุณสมบัติที่กำหนดเองต่างๆ ตามความต้องการของคุณ

 4. แก้ไขค่า: เปลี่ยนค่าและข้อมูลที่ต้องการลงในเนื้อหาเป้าหมาย

 5. บันทึกหรือดาวน์โหลด: สุดท้าย ให้ส่งออกไฟล์ XML เอาท์พุตเป็นรูปแบบไฟล์ที่รองรับ

แก้ไข XML ใน C#

คุณสามารถแก้ไขไฟล์ XML ใน C# ได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

 • ติดตั้ง Conholdate.Total for .NET ในระบบของคุณ
 • ใช้คลาสตัวแก้ไขเพื่อโหลดไฟล์ข้อมูล XML
 • ตั้งค่าตัวเลือกการแก้ไข XML ด้วยคลาส XmlEditOptions
 • ดึงเนื้อหาไฟล์ XML ต้นฉบับจาก EditableDocument โดยใช้เมธอด GetContent
 • แก้ไขค่าภายในเนื้อหา XML
 • สร้าง EditableDocument ใหม่จากเนื้อหา XML ที่อัปเดตด้วยวิธี FromMarkup
 • ใช้วิธีบันทึกเพื่อจัดเก็บข้อมูล XML ที่แก้ไขในรูปแบบที่ต้องการ

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้สาธิตวิธีการแก้ไขไฟล์ XML ใน C#:

// แก้ไขไฟล์ XML โดยการอัพเดตค่าโดยใช้ C#
using (GroupDocs.Editor.Editor editor = new GroupDocs.Editor.Editor("path/data.xml"))
{
  // สร้างตัวเลือกการแก้ไข XML
  GroupDocs.Editor.Options.XmlEditOptions editOptions = new GroupDocs.Editor.Options.XmlEditOptions();
  editOptions.AttributeValuesQuoteType = GroupDocs.Editor.HtmlCss.Serialization.QuoteType.DoubleQuote;
  editOptions.RecognizeEmails = true;
  editOptions.RecognizeUris = true;
  editOptions.TrimTrailingWhitespaces = true;

  // การตั้งค่าเอกสารที่แก้ไขได้
  using (GroupDocs.Editor.EditableDocument beforeEdit = editor.Edit(editOptions))
  {
    // แก้ไขอะไรก็ได้
    string originalTextContent = beforeEdit.GetContent();
    string updatedTextContent = originalTextContent.Replace("John", "Samuel");

    List<GroupDocs.Editor.HtmlCss.Resources.IHtmlResource> allResources = beforeEdit.AllResources;

    // สร้างเอกสารที่แก้ไขได้พร้อมเนื้อหาที่อัปเดต
    using (GroupDocs.Editor.EditableDocument afterEdit = GroupDocs.Editor.EditableDocument.FromMarkup(updatedTextContent, allResources))
    {
      // สร้างตัวเลือกการบันทึก WordProcessing
      GroupDocs.Editor.Options.WordProcessingSaveOptions wordSaveOptions = new GroupDocs.Editor.Options.WordProcessingSaveOptions(WordProcessingFormats.Docx);

      // สร้างตัวเลือกการบันทึก TXT
      GroupDocs.Editor.Options.TextSaveOptions txtSaveOptions = new GroupDocs.Editor.Options.TextSaveOptions();
      txtSaveOptions.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8;

      // บันทึกข้อมูล XML ที่แก้ไขในรูปแบบ DOCX และ TXT
      editor.Save(afterEdit, "path/xmlData.docx", wordSaveOptions);
      editor.Save(afterEdit, "path/xmlData.txt", txtSaveOptions);
    }
  }
}

ปฏิบัติที่ดีที่สุด

การสำรองข้อมูล: ทำการสำรองไฟล์ XML ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของข้อมูล

การตรวจสอบความถูกต้อง: ตรวจสอบความถูกต้องของ XML ก่อนที่จะแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับโครงสร้างและสคีมาที่คาดหวัง

ความสอดคล้อง: ทำให้ไฟล์ XML สอดคล้องกันโดยปฏิบัติตามรูปแบบมาตรฐานและแบบแผนการตั้งชื่อ

ใช้ความคิดเห็น: เพิ่มความคิดเห็นในไฟล์ XML เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ขององค์ประกอบและคุณลักษณะเฉพาะ

ความปลอดภัยของข้อมูล: ปกป้องไฟล์ XML ของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและตรวจสอบอินพุตของผู้ใช้เพื่อป้องกันช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

ใบอนุญาตการประเมินผลฟรี

คุณสามารถรับ [ใบอนุญาตชั่วคราวฟรี] เพื่อทดสอบ API โดยไม่มีข้อจำกัดในการประเมิน

สรุป

การแก้ไข XML ใน C# เป็นงานทั่วไปเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลในแอปพลิเคชันต่างๆ ด้วยเทคนิคที่เหมาะสมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด คุณสามารถเปลี่ยนแปลงไฟล์ XML ได้อย่างมั่นใจ มั่นใจในความสมบูรณ์และความสม่ำเสมอของข้อมูล อย่าลืมอ่าน แก้ไข และบันทึกเอกสาร XML ด้วยความระมัดระวัง และจัดการข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นอย่างสง่างามเพื่อสร้างแอปพลิเคชัน C# ที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ หากคุณต้องการหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดที่กำหนดเอง โปรดเขียนถึงเราที่ ฟอรัม

ดูสิ่งนี้ด้วย