Tiếng Việt

Thêm mã vạch vào PDF trong C#

Bài đăng trên blog này giải thích cách thêm mã vạch vào PDF trong C#. Bạn có thể dễ dàng chèn bất kỳ mã vạch nào như mã vạch 2D, Mã QR trên bất kỳ trang nào của tài liệu PDF bằng C# .NET.
‎ · Farhan Raza · 4 phút