Tiếng Việt

Chuyển đổi Word thành hình ảnh trong C#

Đôi khi bạn có thể cần chuyển đổi tài liệu Word thành hình ảnh. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tài liệu Word DOC hoặc DOCX sang định dạng hình ảnh JPG hoặc PNG bằng C#.
‎ · Farhan Raza · 4 phút