Tiếng Việt

Nén CSV trực tuyến

Tệp CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy) là định dạng phổ biến để lưu trữ dữ liệu dạng bảng do tính đơn giản và khả năng tương thích với nhiều ứng dụng khác nhau. Bài đăng trên blog này đề cập đến cách nén CSV trực tuyến miễn phí và cách nó có thể hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn. Trình nén CSV trực tuyến này có thể giảm và thu nhỏ kích thước của các tệp CSV lớn một cách hiệu quả.
‎ · Farhan Raza · 4 phút