Tiếng Việt

Thêm số trang vào PDF bằng Java

Cho dù bạn đang làm việc trên một dự án yêu cầu phân trang để dễ đọc hay chỉ cần sắp xếp các tệp PDF hiệu quả hơn, việc thêm số trang có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu quy trình chèn số trang vào tệp PDF bằng Java.
‎ · Farhan Raza · 6 phút